Sweden: Presentation of AGE Manifesto at the the Swedish Parliament

The AGE Manifesto was presented to national parliamentarians and parties at a breakfast meeting in the Swedish Parliament hosted by MP Barbro Westerholm and PRO Global, a pensionist organisation specially dedicated to global issues. At the meeting representatives fron four parties showed up.

Read more here (in Swedish).

Från vänster Bengt Sibbmark, PRO, Catharina Bråkenhielm (S), Agneta Carleson, PRO Global, Ann-Britt Åsebol (M), Lena Ekroth, PRO Global, Barbro Westerholm (FP), Eva Rosengren, PRO Global samt Magnus Sjödahl (KD).Inför EU-parlamentsvalet den 25 maj sprider vi information till kandidater. Exempelvis hade nyligen föreningen PRO Global och Barbro Westerholm (FP) ett frukostmöte i riksdagen.

Under mötet presenterade PRO Global det EU-manifest som bland annat PRO tagit fram inom äldreorganisationen AGE Platform Europe. EU-manifestet fungerar som en påminnelse till politiker att de har ett ansvar för att även äldre ska ses som fullvärdiga medborgare.

– Det är viktigt att EU, som den största biståndsgivaren i världen, även prioriterar de äldre. De äldre blir ju relativt sett en större andel i befolkningen, sade Lena Ekroth, ordförande i PRO Global.

Sprida manifestet vidare

Riksdagsledamöterna Catharina Bråkenhielm (S), Magnus Sjödahl (KD) och Ann-Britt Åsebol (M) deltog under frukostmötet. PRO Global uppmanade ledamöterna att stödja manifestet och ta med det till sina partier.

– EU är viktigt för äldre i Europa. Vi måste hjälpas åt och motarbeta diskriminering av äldre i alla EU-länder, sade Barbro Westerholm (FP).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.