Anton Bebler: Podpora Manifestu AGE platforme za volitve v Evropski parlament 2014

anton bebler_2
Evropska unija se že dalj časa sooča s hudim dolgoročnim izzivom demografskega nazadovanja v primerjavi z največjimi gospodarskimi in političnimi tekmeci. Ob rastočem deležu starejših generacij in upokojencev ter padajočim deležem mlade delovne sile postaja sedanje socialno breme starajočih se družb vse manj ekonomsko vzdržno. Pri zagotavljanju ekonomsko vzdržnega ravnotežja se ne smejo zanemariti pravice in interesi starejših, med katere spadam tudi sam.

Kot član strokovne skupine za boj zoper diskriminacijo starejših pri mednarodni organizaciji AGE Platform in kot kandidat na listi Socialnih demokratov za poslanca v Evropskem parlamentu z veseljem in močno podpiram Manifest AGE platforme za volitve v Evropski parlament 2014.

Starejši bomo bolj uspešno branili svoje interese, če bomo zastopani v Evropskem parlamentu. Prek zakonodaje Evropske unije je treba okrepiti skrb za starejše in invalide ter za omejevanje revščine. S tem bo tudi Sloveniji naložena trajna zagotovitev vzdržnega pokojninskega sistema z dostojnimi pokojninami in invalidninami, vzdrževanje kakovostnega javnega zdravstva in zagotovitev njegove večje dostopnosti starejšim in invalidom.

Če bom izvoljen, se bom kot evropski poslanec zavzemal za uresničitev priporočil Komisije EU in resolucije Evropskega parlamenta o ustreznih, varnih in vzdržnih pokojninah. Boril se bom zoper diskriminacijo in zlorabe starejših, zoper nestrpnost in vse oblike političnih skrajnosti. Zavzemal se bom za kolikor se da aktivno, dostojno, kakovostno in varno življenje starejših ter za večjo dostopnost starejšim in invalidom vseh dobrin in storitev. Verjamem, da je tvorno sodelovanje starejših na vseh področjih življenja velik neizkoriščen družbeni potencial.

prof. dr. Anton Bebler
kandidat Socialnih demokratov na volitvah za Evropski parlament

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.