PRO, Sweden’s National Pensioners’ Organisation, starts its campaign for the European elections

pro_logo_largePRO, the National Pensioners’ Organisation, is Sweden’s largest pensioners’ Organization, representing nearly 400 000 pensioners. They support AGE Manifesto and suggest to start the conversation with MEP candidates to discuss their priorities ahead of the European elections 2014.

See this article on PRO website here.

PRO, Pensionärernas riksorganisation är Sveriges största pensionärsorganisation – intresseorganisationen och mötesplatsen för närmare 400 000 pensionärer.

Nu ska vi sprida information till EU-kandidaterna!

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Nu är det hög tid att börja sprida information till kandidater.

PRO har ett samarbete med andra organisationer för äldre i Europa. Dels i den nordiska samarbetskommittén NSK och dels i den europeiska organisationen AGE Plattform Europa.

Inför EU-valet har AGE antagit ett manifest som vi tillsammans måste hjälpas åt med att sprida till kandidater till Europaparlamentet.

I manifestet uppmanar AGE kandidaterna att skapa ett åldersvänligt EU. Hela manifestet med förklarande texter finns på AGE hemsida (link, kortversion på svenska link).

Här är några punkter:

 • Tillräckliga pensioner.
 • Alla EU-pengar som går till infrastruktur i länderna ska ha tillgänglighet som villkor
 • Arbetsmiljön förbättras för alla åldrar i arbetslivet
 • Våld mot äldre.
 • Jämställdhet. Att EU verkar för att alla beslut om socialt skydd i unionen är lika bra för äldre kvinnor som för äldre män
 • Att EU medverkar till att tillgänglighet till samhällsservice på Internet gäller alla medborgare
 • Vi måste kräva av EU-parlamentariker att de tar reda på vad äldres organisationer tycker innan de lagstiftar i viktiga frågor för äldre medborgare.

Så här kan ni sprida manifestet:

 • bjud in EU-kandidater till möten och ställ frågor
 • skriv artiklar till lokala och regionala tidningar och websidor
 • be EU-kandidaterna att ge ett budskap till era medlemmar, där de redogör för sina prioriteringar
 • ställ offentliga frågor till kandidaterna och begär offentliga svar

AGE har också startat en blogg inför valet till Europaparlamentet. Där kan man läsa vad politiker och äldre i EU tycker. Länk: http://towardsanagefriendlyep.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.