‘Aged people are an asset to society’ – Finnish candidate Hamro-Drotz

Candidate to the European elections 2019, candidate Filip Hamro-Drotz supported AGE’s manifesto:

‘The Manifesto is a positive signal to all concerned about the role of aged people as an asset in society, based on life- and professional experience – a resource which offers strong add-value to a well running society. Age-discrimination would hamper this potential.’ – Filip Hamro-Drotz

Continue reading “‘Aged people are an asset to society’ – Finnish candidate Hamro-Drotz”

The EU must combat elder abuse – EU måste bekämpa övergrepp mot äldre

The EU must take a tough stand against elder abuse and no one should have a pension that is below the EU poverty line, writes the chairmen of pensioners’ organizations in Sweden, Denmark and Finland.

Soon we will have the opportunity to choose the politicians will represent us in the EU Parliament. It is by no means an insignificant choice. Decisions made within the EU affects our daily lives, even for us who belong to the older generation.

In the coming years we will fight against age discrimination and ensure that all pensioners in the EU have decent pensions. No seniors should have to have incomes below the EU poverty line . In Sweden, we see more and more, especially women, who are forced to live on pensions that are below the limit that the EU -defined poverty line.

When the EU is providing support for the development of roads, railways and information technology (IT) in member countries , make them available for people who have some form of disability. When it comes to IT a draft EU directive requires that web pages with public service information are accessible to those who may not have a great internet experience. The proposal must become a reality or otherwise a large portion of Europe’s population will be left aside of the digital revolution.

It is also important that the EU initiated technical standardization of security alarms for the elderly so that they can be used regardless of the manufacturer. It is not reasonable that within Europe, different standards are developed for a product that is so important for many elderly people.

Large areas of EU research money is used for medical research. EU wants more elderly people live more healthy years. The Union must therefore ensure that all older people have access to drugs and medical treatments, and information on clinical trials. In addition, the EU must work on public health and combat the spread of infections and health inequalities through targeted support.

Recently changed EU procurement rules will make it easier to take into account the environment and address social demands when goods and services are purchased by the public sector. These include the purchase of food for the elderly. It is a step forward, and now we need to ensure that such changes of the legal framework become reality, while pushing to take another step away from the philosophy that only the cheapest price should prevail when goods are purchased.

Around Europe elder abuse is a major concern. The EU must develop a strategy to support Member States to combat such abuses.

Now it is important that all of us go and vote. We need wise and serious politicians in the European Parliament who realize that a developed welfare is good for EU citizens. The Nordic welfare model has created communities where we older people live relatively good. Our Nordic experience can be highlighted as example of EU cooperation.

Read the article in Swedish here.

Curt Persson, PRO, Sweden

Kalevi Kivistö, Eläkeläiset ry, Finland

Lillian Knudsen, Faglige seniorer, Denmark,

Matti Hellsten, EKL, Finland

Sam Sandberg, SKPF, Sweden

 

Who benefit from the EU? För vem är EU bra?

The short answer is : for most people. Wherever we live on this earth and whatever we do , we become more and more interdependent. Environmental problems will cross borders without a passport or visa , economy and trade are global, and more and more of us have lived or will live in several countries. The importance of international cooperation for all of us is increasing day after day.

Svenska pensionärsförbundet represents Swedish-speaking pensioners in Finland. It is one of the largest Finnish-Swedish non-governmental organizations. Read more on their website here.

Ole NORRBACKEtt kort svar är: för de flesta. Var vi än bor på vår jord och vad vi än gör, blir vi allt mera beroende av varandra. Miljöproblemen kommer över gränserna utan pass eller visum, ekonomin och handeln är globala, och allt flera av oss har levt eller kommer att leva i flera länder. Betydelsen av det internationella samarbetet för oss alla ökar dag för dag.

EU grundades i tiden på ruinerna av ett i andra världskriget sönderbombat Europa. ”Aldrig mera krig” var devisen när Kol- och stålgemenskapen bildades för att de deltagande länderna skulle kunna kontrollera användningen av kol och stål, de viktigaste komponenterna vid tillverkning av vapen. Fred, stabilitet och ökad välfärd för alla var – och är – de övergripande målen i EU. Freden och stabiliteten är grunden för ett gott liv överallt. Just nu påminns vi igen om att freden inte är ett för alltid uppnått tillstånd. Rå maktpolitik används för att hetsa mänskor mot varandra också i vår världsdel.

Vissa obehagliga strömningar i tiden för tankarna till 1930-talet. Krav på livsrum för dem som talade tyska ansågs då ge rätt att med militärmakt inta andra länder, nu talar ryska ledare samma språk och agerar på samma sätt. Under 30-talets ekonomiska kris växte missnöjet, populismen ökade, extrema rörelser som föraktade den representativa demokratin växte sig starka, och det som var annorlunda framställdes som ett hot. Med förakt för spelregler och avtal kunde de extrema grupperna skaffa sig inflytande. 1900-talet såg två totalitära maktsystem växa fram och försvinna i Europa, fascismen och kommunismen. Tiotals miljoner oskyldiga mänskor fick sätta livet till i deras ”idealsamhällen”.
Idag kan vi se samma tankar på tillväxt i alla länder, också hos oss. Ekonomin krisar med ökad otrygghet som följd, populismen har enkla svar på svåra frågor – oftast en omöjlig kombination, den inkrökta nationalismen och rädslan för omvärlden och invandrare ökar, och maktpolitik blir för en del ett viktigare politiskt mål än ett gott liv för mänskorna.

Här är inte avsikten att skrämma för ofrånkomligt onda tider. Tvärtom, avsikten är att mana oss alla till eftertanke och till ansvarstagande. Vi pensionärer, som sett och vet mera om vart intolerans, demokratiförakt och rå maktpolitik kan leda, har ett ansvar för att erfarenheterna inte får glömmas. Våra krigsveteraner gjorde det bästa tänkbara fredsarbetet, när de, efter att i kriget räddat vårt öppna samhälle, började besöka skolor och berätta om kriget och dess fasor.

EU är i verkligheten det europeiska fredsprojektet. EU är och blir inte en perfekt organisation. När 28 länder samarbetar bygger de gemensamma besluten på kompromisser. Samarbetet ökar på område efter område, därför att det bedöms var till nytta för ländernas invånare.

Ingen organisation fattar bara kloka beslut. Den bild, som populister och inkrökta nationalister ger av EU som en organisation som fattar fel beslut, är överbyråkratiskt, kostar mycket och är mest till förfång för oss alla, är felaktig. Vi behöver en mera nyanserad bild av EU med dess styrkor och svagheter än den de självutnämnda kritikerna ger oss. I det förestående EU-valet står två huvudlinjer mot varandra, å ena sidan de som vill förbättra och förnya EU och å andra sidan de som är med för att vara emot.

Europa är fullt av minoriteter. Därför är det så viktigt att vi alla kan leva gott, sida vid sida, trots olikheterna. Det underlättas om minoriteter är företrädde i EU-parlamentet. EU valet är därför så viktigt för oss finlandssvenskar.

Ole Norrback
förbundsordförande