Slovene MEPs fully aware of demographic changes ahead!

The Slovene Federation of Pensioners Associations (ZDUS) is one of the largest and oldest NGOs in Slovenia that brings together more than 190.000 members across Slovenia, which is almost 10 % of the entire Slovene population. Although ZDUS is a non-party organisation, it has been trying for years to keep good relations with all political parties, Government representatives and the representatives we elect to represent us in the European Parliament.

ZDUS tries to maintain constant contact with these representatives throughout the year, seeking support on matters that concern older people on national and EU level. The latter is most intensive during campaigning period and after elections.

We must say that, as older people represent a very large group of loyal voters, the interest for cooperation is mutual. This year was no exception.

The new 2019-2024 term has brought some new faces to our European political field and this was a reason more to establish immediate contact during the campaign period and especially after elections. ZDUS wrote to all elected Slovene MEPs, congratulated them for the elections and alerted them that we need their support to re-establish the Intergroup for Demographic Changes and Solidarity between Generations.

We took advantage that all of them spoke about demographic challenges during campaign period and manifested that they are fully aware that Europe is ageing and that we need policies that will adapt to such rapid changes. We extended our hand for cooperation on these matters and we were greeted with more than a welcome.

In a matter of 14 days all the MEPs gave support for the re-establishment of the group and some proposed to meet us personally in the following days.

Slovene MEP’s that support the re-establishment of the Intergroup for Demographic Change and Solidarity between Generations are (in alphabetical order): Franc Bogovič (EPP), Milan Brglez (S&D), Tanja Fajon (S&D), Klemen Grošelj (Renew Europe), Irena Joveva (Renew Europe), Ljudmila Nova (EPP), Romana Tomc (EPP) and Milan Zver (EPP).

MEP Ivo Vajgl (ALDE) supports AGE Manifesto

Ivo Vajgl, Member of the European Parliament for the Slovenian DeSUS Party (part of the ALDE parliamentary group and the Party of European Democrats), has pledged his support for AGE’s Manifesto.

In a statement, he stresses:

People expect from candidates to submit proposals that ensure the well-being of older generations.

Ivo Vajgl, MEP, Slovenia/DeSUS (PED/ALDE)
Continue reading “MEP Ivo Vajgl (ALDE) supports AGE Manifesto”

Anton Bebler: Podpora Manifestu AGE platforme za volitve v Evropski parlament 2014

anton bebler_2
Evropska unija se že dalj časa sooča s hudim dolgoročnim izzivom demografskega nazadovanja v primerjavi z največjimi gospodarskimi in političnimi tekmeci. Ob rastočem deležu starejših generacij in upokojencev ter padajočim deležem mlade delovne sile postaja sedanje socialno breme starajočih se družb vse manj ekonomsko vzdržno. Pri zagotavljanju ekonomsko vzdržnega ravnotežja se ne smejo zanemariti pravice in interesi starejših, med katere spadam tudi sam.

Kot član strokovne skupine za boj zoper diskriminacijo starejših pri mednarodni organizaciji AGE Platform in kot kandidat na listi Socialnih demokratov za poslanca v Evropskem parlamentu z veseljem in močno podpiram Manifest AGE platforme za volitve v Evropski parlament 2014.

Starejši bomo bolj uspešno branili svoje interese, če bomo zastopani v Evropskem parlamentu. Prek zakonodaje Evropske unije je treba okrepiti skrb za starejše in invalide ter za omejevanje revščine. S tem bo tudi Sloveniji naložena trajna zagotovitev vzdržnega pokojninskega sistema z dostojnimi pokojninami in invalidninami, vzdrževanje kakovostnega javnega zdravstva in zagotovitev njegove večje dostopnosti starejšim in invalidom.

Če bom izvoljen, se bom kot evropski poslanec zavzemal za uresničitev priporočil Komisije EU in resolucije Evropskega parlamenta o ustreznih, varnih in vzdržnih pokojninah. Boril se bom zoper diskriminacijo in zlorabe starejših, zoper nestrpnost in vse oblike političnih skrajnosti. Zavzemal se bom za kolikor se da aktivno, dostojno, kakovostno in varno življenje starejših ter za večjo dostopnost starejšim in invalidom vseh dobrin in storitev. Verjamem, da je tvorno sodelovanje starejših na vseh področjih življenja velik neizkoriščen družbeni potencial.

prof. dr. Anton Bebler
kandidat Socialnih demokratov na volitvah za Evropski parlament